LỊCH CÚP ĐIỆN NGÀY 25/04/2020 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

Cập nhật lúc: 08:04 22/04/2020

HTX ĐIỆN EA PHÊ THÔNG BÁO LỊCH CÚP ĐIỆN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK​

* Lịch tạm ngưng cấp điện khu vực các thôn, buôn trên địa bàn xã Ea phê để phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa dự kiến từ 06h00 đến 15h30 ngày 25/04/2020. 

- Thôn Phước lộc 1,2,3,4,5 ;

Thôn Phước trạch 1,2; 

- Thôn 4, 4A, 4B; 

- Buôn phê; 

-Thôn 6, 6A, 6B; 

- Thôn Phước thọ 1,2, 3, 4, 5 

- Thôn 5, 5A

* Mọi thông tin vui lòng lên hệ điện thoại: 0262.2243863

HTX DV ĐIỆN NÔNG THÔN EA PHÊ Trân Trọng.