LỊCH CÚP ĐIỆN NGÀY 27/11/2019 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

Cập nhật lúc: 08:29 19/11/2019

HTX DIỆN EA PHÊ THÔNG BÁO LỊCH CÚP ĐIỆN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK​

* Lịch tạm ngưng cấp điện khu vực các thôn: - Phước lộc 1,2,3,4,5 ; - Phước trạch 1,2; - Thôn 4, 4A, 4B; - Buôn phê; -Thôn 6, 6A, 6B; - Phước thọ 2, 3, 4, 5 để phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa: Dự kiến từ 08h00 đến 14h30 ngày 27/11/2019

Lịch tạm ngưng cấp điện khu vực các thôn: - Thôn 5, 5A; - Phước thọ 1 để chuyển lưới: Dự kiến từ 08h00 đến 08h30  và từ 14h00 đến 14h30 ngày 27/11/2019

HTX ĐIỆN EA PHÊ: 0262.2243863 Trân Trọng.