Thị trấn Buôn Trấp với công tác giảm nghèo

Thị trấn Buôn Trấp có 5.677 hộ, trong đó có 794 hộ nghèo, chiếm 13,98%, 724 hộ cận nghèo, chiếm 12,75%. Xác định công tác xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm có ý quan trọng góp phần đảm bảo an...

Huyện Krông Ana thực hiện tốt chính sách dân tộc

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách, luôn quan tâm, hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện với công tác bảo trợ xã hội

Trong thời gian qua, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện luôn thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, trợ giúp các chế độ, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với...

Phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Trong thời gian qua, Phong trào “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” đã trở thành nét đẹp truyền thống của tuổi trẻ, ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng khắp trong...

Thị trấn Buôn Trấp thực hiện tốt chính sách cho người có công

Trong những năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và các chính sách về người có công, gia đình chính sách luôn được Đảng ủy và UBND thị trấn Buôn Trấp và các ban, ngành, đoàn thể...

Hội Chữ thập đỏ xã Ea Na thực hiện tốt công tác nhân đạo từ thiện

Trong năm vừa qua, Hội Chữ thập đỏ xã Ea Na triển khai, thực hiện tốt hoạt động công tác hội đạt hiệu quả tích cực, góp phần hỗ trợ một phần khó khăn cho nạn nhân chất độc hóa học/điôxin và người...

Hội Người cao tuổi xã Băng Adrênh thực hiện tốt công tác chăm sóc người cao tuổi

Xác định chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên người cao tuổi là trách nhiệm và là nhiệm vụ hàng đầu, thời gian qua, Hội Người cao tuổi (NCT) xã Băng Adrênh đã thực hiện nhiều giải pháp...

Huyện Krông Ana xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới

Theo báo cáo của UBND huyện hiện nay, tổ chức mạng lưới y tế tuyến huyện gồm có 01 Bệnh viện đa khoa; 01 Trung tâm Y tế huyện trực thuộc Sở Y tế, 01 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc...

Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018 triển khai kế hoạch vụ động xuân năm 2018 – 2019

Ngày 5/12/2018, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018 và triển khai kế hoạch vụ đông xuân năm 2018 – 2019.