• Thị trấn Buôn Trấp với công tác giảm nghèo

  17:18 | 13/12/2018

  Thị trấn Buôn Trấp có 5.677 hộ, trong đó có 794 hộ nghèo, chiếm 13,98%, 724 hộ cận nghèo, chiếm 12,75%. Xác định công tác xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm có ý quan trọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, Đảng ủy, UBND thị trấn Buôn Trấp ban hành kế hoạch và đôn đốc các thôn, buôn, tổ dân phố, thực hiện kế hoạch giảm nghèo hàng...

 • Huyện Krông Ana thực hiện tốt chính sách dân tộc

  14:40 | 13/12/2018

  Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách, luôn quan tâm, hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

 • Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện với công tác bảo trợ xã hội

  14:34 | 13/12/2018

  Trong thời gian qua, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện luôn thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, trợ giúp các chế độ, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiếu số và các đối tượng bảo trợ xã hội

 • Phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

  14:18 | 13/12/2018

  Trong thời gian qua, Phong trào “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” đã trở thành nét đẹp truyền thống của tuổi trẻ, ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp thanh niên

 • Thị trấn Buôn Trấp thực hiện tốt chính sách cho người có công

  14:14 | 13/12/2018

  Trong những năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và các chính sách về người có công, gia đình chính sách luôn được Đảng ủy và UBND thị trấn Buôn Trấp và các ban, ngành, đoàn thể thị trấn Buôn Trấp quan tâm

Hợp tác xã điện Krông Buk

CHI TIẾT

Tra cứu hóa đơn trực truyến
Dịch vụ điện trực tuyến
Cách tính tiền điện