Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện với công tác bảo trợ xã hội

Cập nhật lúc: 14:18 13/12/2018

Trong thời gian qua, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện luôn thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, trợ giúp các chế độ, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiếu số và các đối tượng bảo trợ xã hội luôn được quan tâm giải quyết kịp thời, đúng đối tượng đúng chế độ được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, từng bước ổn định cuộc sống .

Từ đầu năm, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội đã chủ động tham mưu và chỉ đạo có phương án hỗ trợ, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cho đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng thời triển khai các hướng dẫn, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, nắm bắt tình hình đời sống nhân dân để có kế hoạch hỗ trợ. Bằng nhiều hoạt động thiết thực nhằm trợ giúp các đối tượng khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần như: trong dịp tết nguyên đán , đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà có 1.627 suất quà với số tiền 462.400.000 đồng cho các tập thể, cá nhân , gia đình chính sách người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội. Trong năm đã cấp 1.600 thẻ BHYT cho người có công, cựu chiến binh, người hưởng chế độ một lần. thực hiện chi trả chế độ BHXH cho hơn 3.000 với số tiền hơn 1 tỷ đồng, giảm học phí cho sinh viên theo nghị định 86 với số tiền 10.700 đồng , giải quyết các chế độ bảo hiểm cho người lao động kịp thời đúng quy định, đẩy mạnh công tác chăm sóc trẻ em, người khuyết tật, công tác phòng chống tệ nạn xã hội và bình đăng giới.

Để tiếp tục làm tốt công tác này, Phòng Lao động và Thường bình thường xuyên nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về chế độ xã hội để vận dụng vào tình hình thực tế của huyện. Nắm chắc số lượng, độ tuổi, điều kiện của các đối tượng bảo trợ xã hội. Tăng cường kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện các chính sách ở cơ sở, đồng thời tiếp tục thực hiện rà soát, tiếp nhận, xét duyệt, lập hồ sơ đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo các đối tượng được hưởng đúng, đủ chế độ, chính sách, kịp thời và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đối tượng nhằm từng bước đảm bảo an sinh xã hội./.

H' Yi Êban (Đài TT-TH)